Inzicht in de energie-efficiëntie van je bedrijf

Energiemanagement is het beheren, beïnvloeden en monitoren van het energieverbruik binnen je bedrijf. Door middel van energiemanagement kan het energieverbruik worden gereduceerd. Dit gebeurt door energiestromen in kaart te brengen en vervolgens energiebesparende maatregelen te nemen. 

ENERGIEMANAGEMENT

Als onderdeel van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt per 1 januari 2018 energiemanagement opgenomen in de erkende maatregelensystematiek. De energiemanagementsystemen geven organisaties inzicht in de energie-efficiëntie, het energiegebruik en energieverbruik van hun organisatie.

Slimme meter 1.0

Ondertussen zit heel Nederland vol met slimme meters welke het energieverbruik meten en heeft iedereen wel een app op de telefoon waarmee je die gegevens kunt weergeven.

Om een globaal overzicht te krijgen van je verbruik volstaat dit prima, maar wat als je nu meer wilt inzoomen op je verbruiksgedrag over een dag gezien, of over een week, een jaar?

Energieleveranciers verkrijgen kwartierstanden van de slimme meters. Hoe het energieverbruik zit gedraagt binnen dat kwartier dat zie je niet en laat dat nou net heel belangrijk zijn om een fingerprint van je verbruiksgedrag te kunnen krijgen. En wat te denken als je van energieleverancier wisselt. Alle data is weg en je begint weer met een nieuwe app data op te bouwen. Niet handig dus.

Slimme meter 2.0

Natuurlijk hebben wij daar iets op gevonden!

Door het plaatsen van een Ommnia Systems P1 connector kunnen wij slimme meters uitlezen. Een groot verschil is dat wij continue, dus real time, gegevens uit de slimme meters krijgen.

Wij kunnen hierdoor exact zien hoe het energieverbruik of terug levering van energie zich gedurende de dag gedraagt. Hierdoor is onder andere het sluipverbruik goed aan te tonen, maar deze data is ook essentieel voor het toe te kunnen passen van peak shaving. Door dit inzicht ben je in staat de verbruiks pieken te verlagen, waardoor je minder betaald aan de netbeheerder. Uiteraard wordt alle data overzichtelijk weergegeven in een dashboard.

Additionele netanalysers

Met een slimme meter kun je prima de verbruiken in kaart brengen, maar wat als je wilt weten wat de kwaliteit van je spanning en stroom is. Is de installatie in onbalans? Heb je last van hogere harmonische vervuiling? Of wellicht betaal je al flink voor het blind vermogen?

Om antwoorden te kunnen geven op zulk soort vragen volstaat een slimme meter niet meer en zullen er additionele meters (netanalysers) geplaatst moeten worden. Ook hiervoor hebben wij een Ommnia Systems connector welke alle Power Quality data realtime kan laten zien in een overzichtelijk op maat gemaakt dashboard.  Indien er afwijkingen geconstateerd worden, zoals bijvoorbeeld een te lage power factor of een te hoge stroom van een eindgroep wordt dit zichtbaar gemaakt op het dashboard en wordt dit eventueel gemaild zodat er actie ondernomen kan worden.

Door het plaatsen van deze netanalysers maak je echt inzichtelijk hoe de installatie zich gedraagt, of deze in orde is of dat deze toch echt aandacht behoeft. Alleen op deze manier verkrijg je een uitstekende installatie, behoeft de installatie en het machinepark minder onderhoud en wordt tegelijkertijd het verbruik minder!

Laat je informeren & inspireren

Wij delen graag onze kennis met onze klanten. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Dat kan!

Onze projecten waar we trots op zijn

Wij zijn trots op onze projecten waar wij een steentje aan hebben kunnen bijgedragen. Om je een beeld te geven welke projecten dat zijn hebben wij er een aantal voor je op een rijtje gezet.