Het Klimaatakkoord

De energieprijzen blijven maar stijgen. Nog niet eerder waren de tarieven zo hoog. Het is een extra stimulans voor het verduurzamen van je gebouw.

KLIMAATAKKOORD

Het bedrijfsleven steunt de ambitieuze koers van het kabinet als het gaat om klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale reductiedoelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te bereiken. Het klimaatakkoord is in uitvoering, maar het bedrijfsleven is van mening dat er in alle 5 sectoren meer snelheid in de uitvoering moet komen. Anders worden de doelstellingen voor 2030 niet gerealiseerd.

Informatieplicht Energiebesparing

De bijna 125.000 Nederlandse bedrijven die vanaf juli 2019 gebonden zijn aan de Informatieplicht Energiebesparing en niet helemaal weten wat ze moeten doen, kunnen terugvallen op de richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). EPDB is de Europese richtlijn waarin maatregelen op het gebied van energiebesparing in gebouwen duidelijk worden uitgelegd.

De manier waarop EPDB wordt toegepast in Nederland, wordt beschreven in de Regeling Energieprestaties Gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

Je krijgt te maken met een pakket aan wetten en regels? Bekijk deze via onderstaande link:

Verduurzamen met Power Quality

Met Jaro Power Quality kunnen we een bijdrage leveren bij deze verplichte energiebesparing. 

Mocht er uit een uitgevoerde Power Quality scan komen dat er veel blindvermogen of erg veel harmonische vervuiling aanwezig is, dan kunnen we hiervoor oplossingen aanbieden welke er voor zorgen dat deze als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit heeft direct tot gevolg dat er minder elektrische energie verbruikt wordt, wat uiteraard ook op de energiefactuur een positief effect heeft. 

En wat te denken van lagere warmteontwikkeling door deze aanpassing. Dat kan weer besparingen opleveren aan de koelinstallatie van het gebouw. Zo werkt het verbeteren van de netkwaliteit door in het gehele gebouw.

Laat je informeren & inspireren

Wij delen graag onze kennis met onze klanten. Wil je graag op de hoogte gehouden worden? Dat kan!

Onze projecten waar we trots op zijn

Wij zijn trots op onze projecten waar wij een steentje aan hebben kunnen bijgedragen. Om je een beeld te geven welke projecten dat zijn hebben wij er een aantal voor je op een rijtje gezet.